HEMHem.htmlHem.htmlshapeimage_3_link_0
FÖRESTÄLLNINGARForestallningar.htmlForestallningar.htmlshapeimage_4_link_0
WORKSHOPSshapeimage_5_link_0
ARKIVArkiv.htmlArkiv.htmlshapeimage_6_link_0
INFOInfo.htmlInfo.htmlshapeimage_7_link_0
KONTAKTKontakt.htmlKontakt.htmlshapeimage_8_link_0

VARFÖR NORMKREATIVITET I SCENKONSTEN?

I en teaterhändelse berättar vi alltid om kön, men är vi alltid säkra på hur? Normerna för hur vi ser på kön, etnicitet, sexualitet och funktion formar alltid vårt berättande och våra arbetssätt. Reproducerar vi gamla föreställningar eller gör vi medvetna val?


Medvetenhet kring normer och genus i repetitionsarbetet och i scengestaltningen ger oss möjlighet att kasta omkull vanemässiga mönster och vidga ramarna för våra och publikens associationer.


Vi har bland annat utbildat på Teaterhögskolorna, Teaterförbundet, Stockholms Stadsteater, Riksteatern och många länsteatrar och fria grupper.


KURS MED TEATER LACRIMOSA  

Hur kan vi förvandla en normkritisk medvetenhet till ett normkreativt arbete?


Genusnyfiken Gestaltning är en fortbildning för skådespelare, dansare, regissörer och dramaturger att tillgodose sig fler uttryck, bredda sina register och utöka sina valmöjligheter. Kursen innebär en kunskapsfördjupning kring hur sociala mekanismer och samhälleliga maktstrukturer påverkar vår scenframställning.

Deltagarna ges verktyg för att ta sig till oväntade platser i scenerier, karaktärsarbete och textanalys.


Vi håller även praktiska workshops för att utbilda och inspirera teatrars och andra organisationers personalgrupper kring hur man praktiskt kan applicera normkritik, genus och jämställdhetsfrågor i organisationen. Detta är workshops för att engagera hela personalgruppen i normkritik och genusmedvetenhet, ringa in problemområden och hitta lösningar, förbättra kommunikationen i organisationen, motverka diskriminering och inspirera till likabehandling.

WORKSHOPS
Lacrimosa håller workshops i:
Genusnyfiken gestaltning
Normkreativa organisationsmetoder
Dragking - effekter av maskulinitet
Dragqueen - effekter av femininitet
Normkreativa sexscener
Clownteknik
För mer information: liv@teaterlacrimosa.net
mailto:liv@teaterlacrimosa.netshapeimage_10_link_0

Illustrationer: Bianca Kronlöf efter workshop i normkreativa sexscener